MUISTUTUS JÄSENILLE

23.12.2021

Seuran johtokunta muistuttaa jäseniään että moottoriajoneuvoilla (autot, mopot, mönkijät jne.) maastossa (metsät, pellot jne.) ajaminen vaatii aina maanomistajan luvan riippumatta siitä onko kyseiset maat metsästysseuralle vuokrattu. 

Maastossa ajamisesta on säädetty Maastoliikennelaissa (Maastoliikennelaki 1720/1995), jonka rikkomisesta lainrikkoja voidaan saattaa vastuuseen.

Eirtyisesti metsästäjien tulee ommassa toimminnassaan muistaa lainsäädännön lisäksi hyvät metsästys- ja maastossaliikkumistavat, sillä jokaisen etu on että emme omalla toiminnallamme aiheuta haittaa/vahinkoa maanomistajille, mikä puolestaan voi vaikuttaa suoraan seuran ja maanomistajien väliseen metsästysvuokrasopimukseen. Eli mikäli maastoon on tarve mennä moottoriajoneuvolla, kysythän aina luvan maanomistajalta. 

Terveisin

Johtokunta