Metsästysseuran johtokunta julistaa metsästysseuran sisäisenä, jäsentensä välisenä kilpailuna

PIENPETOPYYNTi-kilpailun metsästyskaudelle 2020-21

 

Kilpailuun hyväksyttävät saalislajit/pisteet ovat seuraavat:

 

Minkki, supi, näätä sekä kettu  a` 20 pistettä

varis,naakka, harakka sekä lokki   a`   3 pistettä

 

Pienpetosaalis on käytävä hyväksyttämässä joko Mauri Virkkusen tai Tapio Kylmälän toimesta.

Johtokunta päättää kilpailukauden päätyttyä palkittavien määrästä/palkinnoista, jotka jaetaan seuran talvikokouksessa 2021

jk. metsästysseuran toimesta voidaan ilmoittaa tähän kilpailuun ilmoitetut/hyväksytyt pienpetosaaliit myös Riistanhoitoyhdistyksen vastaavaan pienpetopyynnin kilpailuun.

 

saalis onnea, tv. johtokunta

PIENPETOPYYNTIKILPAILU 2018-2019

Metsästysseuran johtokunta julistaa metsästyseuran sisäisenä, jäsentensä välisenä kilpailuna PIENPETOPYYNTI-kilpailun metsästyskaudelle 2018-2019

 

Kilpailuun hyväksyttävät saalislajit/pisteet ovat seuraavat:

Minkki, supi, kettu ja näätä  a`20 pistettä

harakka sekä varis               a`   3 pistettä

Pienpetosaalis on käytävä hyväksyttämässä joko Mauri Virkkusen tai Tapio Kylmälän toimesta.

Johtokunta päättää kilpailukauden päätyttyä palkittavien määrästä/palkinnoista, jotka jaetaan seuran talvikokouksessa 2019.

jk. metsästysseura voi ilmoittaa yo. kilpailuun ilmoitetut/hyväksytyt pienpetosaaliit myös riistanhoitoyhdistyksen vastaavaan pienpetopyynnin kilpailuun.

Saalis onnea tv. johtokunta

Kilpailu päättynyt ja palkinnot jaettu talvikokouksessa 10.03.2019

 

1. palkinto Heikki Rönkkö, saalis 1 kettu, 4 näätää sekä 1 minkki ==>pistemäärä 120

2. palkinto Antti Salo, saalis 1 minkki ==> pistemäärä 20p

Onnea voittajille !!!

 

PIENPETOPYYNTIKILPAILU 2020-2021

 

Metsästysseuran johtokunta julistaa metsästysseuran sisäisenä, jäsentensä välisenä kilpailuna

PIENPETOPYYNTi-kilpailun metsästysvuodelle 2020-21

 

Kilpailuun hyväksyttävät saalislajit/pisteet ovat seuraavat:

 

Minkki, supi, näätä sekä kettu  a` 20 pistettä

varis, naakka, harakka, lokki     a`   3 pistettä

 

Pienpetosaalis on käytävä hyväksyttämässä joko Mauri Virkkusen tai Tapio Kylmälän toimesta.

Johtokunta päättää kilpailukauden päätyttyä palkittavien määrästä/palkinnoista, jotka jaetaan seuran talvikokouksessa 2020

jk. metsästysseuran toimesta voidaan ilmoittaa tähän kilpailuun ilmoitetut/hyväksytyt pienpetosaaliit myös Riistanhoitoyhdistyksen vastaavaan pienpetopyynnin kilpailuun.

Palkinnot jaettu talvikokouksessa 09.06.21 seuraavasti  

 

I     Marko Oja             pistemäärä   204

II    Heikki Rönkkö      pistemäärä  140

 III  Mika Jatkola          pistemäärä   81

 

 

 

 

VARISLINTUJEN- METSÄSTYSKILPAILU 2019-2020

Metsästysseuran johtokunta julistaa metsästysseuran sisäisenä, jäsentensä välisenä kilpailuna

VARISLINTUJEN-metsästyskilpailun metsästysvuodelle 2019-20

 

Kilpailussa on huomioitava lakimääräiset lintujen pesintäaikaiset rauhoitusmääräykset

Varislintusaalis on käytävä hyväksyttämässä joko Mauri Virkkusen tai Tapio Kylmälän toimesta. Näytössä esitetään saaliista jalkapari... lintujen ruhojen hävitys on pyytäjän vastuulla.

 

Kilpailu päättynyt, palkinnot jaettu talvikokouksessa 15.03.2020

I    Marko Oja           pisteet 23

II   Mika Jatkola       pisteet 20

III  Teemu Flink        pisteet 13

IV  Jaana Mehtälä    pisteet 12

 

(palkinnot jaettu  I-III sijoille)

VARISLINTUJEN PYYNTIKILPAILU 2020-2021

Metsästysseuran johtokunta julistaa metsästysseuran sisäisenä, jäsentensä välisenä kilpailuna

 

VARISLINTUJEN-metsästyskilpailun metsästyskaudelle 2020-2021

 

Kilpailussa on huomioitava lintujen lakimääräiset pesinnänaikaiset rauhoitusajat.


Kilpailuun osallistuvan on käytävä näyttämässä saaliiksi saamiensa varislintujen jalkaparit joko Mauri Virkkuselle tai Tapio Kylmälälle.  

Lintujen ruhojen hävitys on aina pyytäjän vastuulla.

Kilpailu päättynyt, palkinnot jaettu talvikokouksessa 09.06.21

I    Marko Oja           pisteet 69

II   Mika Jatkola       pisteet 27

 

 

 

 

 

PIENPETOPYYNTI KILPAILU 2019-2020

 

Palkinnot jaettu talvikokouksessa 15.03.2020 seuraavasti  

 

I     Heikki Rönkkö     pistemäärä  143

II    Kari Roukala        pistemäärä  140

III   Marko Oja            pistemäärä   69

IV   Mika Jatkola        pistemäärä   60

V    Teemu Flink         pistemäärä   39

VI   Jaana Mehtälä     pistemäärä   36

VII  Mauri Virkkunen  pistemäärä   20

 

palkinnot jaettu johtokunnan päätöksellä  I-III sijoittuneille kilpailijoille.