Fasaanin metsästyksen säännöt

Parhalahden Metsästäjät ry

 

Fasaanin metsästyksen säännöt 2019-2020

 

Metsästysaika 01.09.2019-28.02.2020

 

Metsästyksessä käytettävä alue: ( kts kartta )

Pohjanpalo-Lahdenneva-Lahdenkangas-Härkäsalmi-Vähäneva-Klemetinsuo-Marttalankoivikko

 

Fasaanin metsästy sallittu vain seisovaa tai haukkuvaa koiraa apuna käyttäen.

 

Parhalahden Metsästäjien jäsenten on aina ennen vieraan kanssa fasaanin pyynnin aloittamista tai vieraan opastamista kohteeseen tehtävä ilmoitus seuran puheenjohtajalle,sihteerille tai johtokunnan jäsenelle. Samoin heidän on ilmoitettava ko. pyyntipäivänä saaliiksi saatujen fasaanien lukumäärä em. henkilöille sekä huolehdittava suoritusmaksujen määrityksestä allaolevien ohjeiden mukaisesti. 

Tämä ilmoitusmenettely koskee vain fasaaninpyynnissä vieraana metsästävän isäntää tai opasta.

 

Pudotetun fasaanin hinta metsästysseuran jäsenille on 15 €/kpl

Pudotetun fasaanin hinta fasaaniluvalla metsästävälle on 25 €/kpl

 

Fasaaniluvalla metsästävän on suoritettava myös ns. koiran juoksutusmaksu 10 €/alkava tunti.

Fasaaniluvalla metsästävällä tulee aina olla ns. isäntä, joka on vieraan mukana maastossa tai vähintäänkin opastaa vieraan sallitulle pyyntialueelle sekä huolehtii vieraan pudotus-ja koiranjuoksutusmaksujen perinnästä.

 

Luonnollisesti fasaaniluvalla saa metsästää vain oppaan tai isännän määrittämällä alueella fasaaneja, muu riistan ampuminen ehdottomasti kielletty.

 

Kesäkokouksen 2019 päätöksen mukaisesti yhdellä pyyntikerralla pudotettujen fasaanien kokonaismäärä lupaa/jäsentä kohden ei saa olla enenpää kuin 2 lintua.

 

Metsästystilanteissa tai koirien koulutuksessa tulee välttää alueita, joissa voidaan aiheuttaa vahinkoa viljelyksille. Puimattomilla viljapelloilla kulkeminen on kiellettyä, näin ollen viljapeltojen läheisyydessä koiran tulee olla ohjaajansa hallittavissa.

 

Fasaanikukkojen ampumista tulee välttää niiden vähäisen määrän vuoksi.

 

Fasaanin metsästyksen suoritusmaksut maksetaan tilille

 

FI40 5381 1740 0033 10

viestikenttään maksun aihe esim. aika/vieraan tai oma nimi.

Viestikentässä ilmoitetaan saalis esim. seuraavasti: Ux25, Nx25 ja Ko 3x 10, yht 80 € ( U tai N linnunsukupuoli ja Ko vieraan maksama koiran juoksutusmaksu/h ).