Kauriin metsästys

KAURIIN METSÄSTYS PARHALAHDELLA

Yleistä:

Parhalahdella on elinvoimainen koko seuran toiminta alueen kattava kauriskanta. Iso kauriskanta aiheuttaa myös vahinkoja, erityisesti viljelyksille sekä liikenteelle.

Parhalahden metsästäjät toteuttaa riistanhoito työtä elinvoimaisen kauriskannan ylläpitämiseksi, mutta myös niiden aiheuttamien haittojen ja vahinkojen rajoittamiseksi. Seura pystyy tukemaan maanomistajia viljelysvahinkojen ehkäisemisessä, toteuttamalla kannan hoidollista metsästystä ja järjestämällä vaihtoehtoisia ruokailupaikkoja kauriille.

Metsästyksessä noudatetaan lain ja asetuksien lisäksi seuran laatimia kauriin metsästys sääntöjä ja saaliskiintiöitä. Seuran jäseniä pyydetään ilmoittamaan kaurishavaintonsa kauriinpyyntiryhmän vetäjälle, kauriskannan seuraamista ja laskentaa varten.

Kauriin metsästystä koskevissa yleisissä asioissa ja kysymyksissä (esim. kauriiden aiheuttmien vahinkojen ilmoittamisessa) voi olla yhteydessä seuran johtokuntaan tai suoraan kaurispyyntiryhmän vetäjään.

 

KAURIIN METSÄSTYS SÄÄNNÖT JA OHJEET - PARHALAHDEN METSÄSTÄJÄT RY

Kauriinpyyntiryhmään ilmoittauduttava ennen pyyntikauden aloitusta. Vetäjänä toimii Antti Paavola (0445670020). Sen lisäksi mitä laissa, asetuksissa ja riistakeskuksen ohjeissa/säännöissä säädetää, Parhalahden metsästäjät ry:n jäsenet noudattavat seuraavia sääntöjä Parhalahdella:

Metsästysajat:

1.9.2023 – 15.2.2023 Lakisääteinen saalisilmoitus

30.9.2023 – alkaen sallittu ajavalla koiralla, Lakisääteinen saalisilmoitus

Kauris pukin kevät pyynti riistakeskuksen asettamien metsästysaikojen puitteissa

Saaliskiintiö ja rajoitukset:

 • Seuran alueella kokonaiskiintiö 5kpl, ja henkilökohtainen kiintiö 1kpl (1kauris/henkilö)
 • Kevät pukki pyynnin kiintiö 2kpl
 • Välitön ilmoitusvelvollisuus kaadon jälkeen tekstiviestillä tai puhelinsoitolla (ensisijaisesti puhelinsoitto) kauriinpyyntiryhmän vetäjälle.
 • Ryhmän vetäjä ilmoittaa kauriinpyyntiryhmän jäsenille jäljellä olevan kiintiön (ilmoituskanavana whatsapp sovellus ja seuran kotisivut) ja kiintiön tilannetta voi tiedustella ryhmän vetäjältä.
 • Naaras jota vasa seuraa, on rauhoitettu.

Huom! Ryhmän jäsenet ovat velvollisia ottamaan selvää jäljellä olevasta kiintiöstä.

Muut säännöt:

 • Turvallisuus on tärkein! Varmista että ampumasektorilla ei ole muita metsästäjiä väijymässä. Jokainen vastaa itse ampumastaan laukauksesta.
 • Metsästäjän on tunnistettava mitä on ampumassa.
 • Huomioi että kauriin metsästys luodikolla vaatii voimassa olevaa hyväksytysti suoritettua ampumakoetta
 • Haulikolla metsästäessä ampumaetäisyys enintään 25 m.
 • Kauriin ampujan ilmoitettava saaliin ikä (aikuinen/vasa), sukupuoli (uros/naaras), paino, ampuma aika ja paikka ryhmänvetäjälle.
 • Saaliin lisäksi myös kaurishavainnot (Ikä/sukupuoli/tunnistamaton ja paikka) ilmoitettava ryhmän vetäjälle (kaurishavainto tietojen perusteella arvioidaan kannan kokoa ja jonka perusteella tulevia saaliskiintiöitä arvioidaan)
 • Ampuja hoitaa lakisääteisen saalisilmoituksen tekemisen Suomen riistakeskukselle sähköisen palvelun kautta tai vaihtoehtoisesti Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella. Tämä ilmoitus on tehtävä 7 päivän kuluessa. Lisätietoa Suomen riistakeskuksen verkkosivuilla (riista.fi)
 • Kaurisryhmän jäsenet ovat velvollisia osallistumaan kauriin kannan hoidollisiin talkoisiin

Ohjeet ja suositukset

 • Pyynti kohdistetaan vahinkoalueisiin.
 • Alku kaudesta pyynti kohdistetaan vasoihin